Genveje


Forsker-praktikernetværket og Byggeriets Uddannelser

Byggeriets Uddannelser ser deltagelsen i Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne som en stor mulighed for sammen med erhvervsskolerne at kunne indgå i dialog med forskningsverdenen.

En forskningsmæssig indsats er nødvendig på erhvervsuddannelsesområdet.  Arbejdet i netværket vil åbne mulighederne for at kvalificere diskussionerne og give større indsigt i de mange problemstillinger, der eksisterer på området. 

I kraft af gensidig dialog forventer vi, at forskningsverdenen producerer mere brugbare anbefalinger - anbefalinger som både i skoleverdenen og i de faglige udvalgs verden kan håndteres og bruges i fremadrettede udviklingsprocesser.

Byggeriets Uddannelser indgår løbende i dialog med forskningsverdenen og erhvervsskolerne, bl.a. via udviklingsprojekter (FoU) og projekter støttet af Analyse- og Prognosepuljen. Vi er et stort uddannelsessekretariat, som har erfaringer, viden og kompetencer til enten selvstændigt at gennemføre projekter på området eller indgå i projekter initieret af andre.

Byggeriets Uddannelser vil bruge deltagelsen i Forsker-praktikernetværket til at udvide horisonten, til at udbygge eksisterende samarbejder og ikke mindst til at etablere nye samarbejdsrelationer.

(September 2009)

Jan Ejlerskov Petersen

Direktør i Byggeriets Uddannelser