Genveje


Stafetten

Vi viderefører en stafet, som skifter mellem praktikere og forskere.

Vi vil gerne bruge stafetten til at tydeliggøre relevans og perspektiver i Forsker-praktikernetværket. Stafetten skifter mellem forskere og praktikere, så de i en dialog kan give deres bud på, hvordan netværket kan bruges og hvilke perspektiver, de ser i samarbejdet.