Genveje


Teamsamarbejde 25.11.14

Dette netværksmødes omdrejningspunkt er erhvervsskolernes organisering af lærerne i teams og hvad dette medfører.Lærerne på de danske erhvervsskoler er organiseret i teams, dette skaber muligheder men også udfordringer. Derfor vil vi blandt andet drøfte disse spørgsmål. 
  • Hvad er begrundelserne for det og hvilke opgaver og ansvarsområder ligger der hos det enkelte team? 
  • Hvordan er relationerne mellem teamorganiseringen og ledelsens mulighed og villighed til at optræde som synlig og tydelig ledelse? 
  • Er 'team' bare endnu et buzz-word, der skal signalere 'innovation'? 
  • Hvorledes påvirkes lærernes trivsel i arbejdet, når mange beslutninger skal tages efter demokratiske principper i teamet? 
  • Hvad betyder det for teamets muligheder for at fungere med en grad af autonomi, at det skal ske inden for den enkelte skoles strategi og overordnede rammer?