Genveje


Skolepraktik 23.09.09

Dette netværksmøde sætter fokus på forskellige måder at organisere skolepraktik på og dermed på de læringspotentialer, der er her, som også har relevans for det ordinære system.

Vi har denne gang valgt at kaste internationalt lys på skolepraktikken ved at inddrage erfaringer fra Tyskland og Sverige. Det kan forhåbentlig være både øjenåbnende og inspirerende i en dansk kontekst.

I dansk sammenhæng mangler der forskning på dette felt, og det bliver derfor vigtigt at formulere forskningstemaer. Lærere fra både det tekniske og det merkantile område giver input på baggrund af deres erfaringer med skolepraktikken.

Man kan stille spørgsmålet, om skolepraktikken giver mulighed for en fagligt bredere uddannelse. Kan SIMU-konceptet i større udstrækning tages i anvendelse i de tekniske uddannelser? Giver skolepraktikken bedre muligheder for at reflektere over praksis? Og hvad er det i det hele taget for elementer, som generelt kan være med til at styrke skole-virksomhedssamspillet?