Genveje


Praktikpladser 06.04.11

Dette nerværkmøde har fokus på erhvervsuddannelsernes evne til at tiltrække elever og sikre et dækkende udbud af arbejdsmarkedsrelevante uddannelser

Der er til stadighed opmærksomhed på uddannelsessystemets - og ikke mindst erhvervsuddannelsernes - kapacitet til at levere den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Senest har regeringens Vækstforum sat fokus på erhvervsuddannelsernes evne til at tiltrække elever og sikre et dækkende udbud af arbejdsmarkedsrelevante uddannelser. I den kontekst er erhvervsuddannelserne tiltænkt en afgørende rolle i forhold til 95 pct-målsætningen. Mål som står noget i kontrast til de senere års udvikling, hvor erhvervsuddannelserne - jf. også Vækstforum - har været karakteriseret ved lav prestige, højt frafald og vigende søgning. 

Siden 2007 er der iværksat flere initiativer til at imødegå ovennævnte tendenser. Forsker-praktikernetværket sætter med dette møde fokus på hvorledes praktikpladskonsulenterne på erhvervsskolerne kan medvirke til at tackle de mange udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet. I bestræbelserne på at tilvejebringe flere og bedre praktikpladser forventes det, at praktikpladskonsulenten vil få en mere betydningsfuld rolle.

Aktuelle undersøgelsesresultater præsenteres og diskuteres med praktikere, idet der til dette møde - ud over netværkskredsen - har været inviteret praktikpladskonsulenter og repræsentanter for Faglige Udvalg.