Genveje


Opkvalificering af lærerne til reformen

Omdrejningspunktet på dette møde er de nye krav, erhvervsuddannelsesreformen stiller til lærernes kompetencer og opkvalificering.

Mødet tager sit afsæt i, hvordan der konkret bliver arbejdet med kompetenceudvikling på skolerne rundt omkring i landet og i, hvordan lærerne oplever de øgede krav. Der vil både være fokus på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og på reformmoduler til 10 ECTS-points. 

Vi har derfor inviteret intern udviklingschef Poul Kirkegaard fra EUC Syd. Poul Kirkegaard vil fortælle om skolens samlede strategi og hvordan de håndterer de øgede krav til lærerkompetencerne, så det bliver et kvalitetsløft.

Lars Espersen fra Dansk El-forbund vil fortælle om udfordringerne med at udvikle en ny elektrikeruddannelse. Erhvervsskolerne har meddelt, at de ikke er i stand til/ikke har faglige kompetencer til at beskrive valgfri specialefag til den nye elektrikeruddannelse – så hvordan skal vi håndtere det fremadrettet?

Sissel Kondrup fra Uddannelsesforbundet vil dernæst holde oplæg om behov og udfordringer, som lærerne italesætter i relation til de øgede kompetencekrav og reformimplementering.

De tre oplæg vil være afsæt for en fælles diskussion.

Efter frokost byder dagen på 3 workshops, der på forskellig vis beskæftiger sig med opkvalificeringen af erhvervsskolelærerne. En halvejs færdig Ph.d. om diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (DEP), konkrete erfaringer med 10 ECTS kompetenceløft gennem korte virksomhedsforløb og erfaringer fra et forskningsprojekt om konkrete udfordringer med kompetenceløft i forbindelse med EUX.

Dagen rundes af med refleksioner over udviklingstendenser for lærerarbejdet og præsentation af KUSK-projektet.

OBS! Tilmeldingsfrist senest 5. april 2016 til Julie Kastoft-Christensen på jukc@phmetropol.dk
Husk at angive, hvilken workshop du vil deltage i.