Genveje


Kvalitet i samspillet mellem skole og praktik 01.10.2015

Dette netværksmøde fokuserer på kvalitet i samspillet mellem skole og praktik i forlængelse af temaet fra konferencen i 2014.

Kvalitet i erhvervsuddannelserne er fortsat fokus i Forsker-praktikernetværket. I forlængelse af Forsker-praktikernetværkets konference ”Kvalitet i praktikken – så godt kan det være på EUD” i september 2014, træder vi et skridt nærmere og fokuserer på kvalitet i samspillet mellem skole og praktik.

Vi har inviteret Center for Ungdomsforskning, som vil præsentere deres forskningsrapport med erfaringer fra 18 erhvervsskoler, der målrettet har arbejdet med at skabe en tættere kobling mellem skole og praktik. Derudover vil Danmarks Evalueringsinstitut ud fra deres evaluering af praktikcentrene, berette om tendenser og erfaringer fra praktikcentrenes arbejde - også med fokus på samspillet mellem skole og praktik.

For at blive præsenteret for en anden måde at gøre tingene på, har vi kigget mod Norge og inviteret Ove Johan Aklestad fra Næringslivets Opplæringshus til at fortælle om opplæringskontorernes historie, system og rolle i udviklingen af stærke faglærte i Norge. I 2014 udkom ”Opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen – avgjørende bindeledd eller institusjon utenfor kontroll” og i foråret 2015 udkom slutrapporten ”Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen”, der er dele af flere forskningsrapporter om kvalitet i de norske erhvervsuddannelser. Rapporterne konkluderer, at kontorerne er medvirkende til systematik, øget kvalitet og højere faglighed i praktikken og dermed i de norske erhvervsuddannelser.

Derudover vil der være 4 workshops, der har forskellige vinkler på og forslag til, hvordan man styrker kvaliteten i skole-virksomhedssamspillet. Det vil være muligt at vælge én workshop indenfor følgende emner: Et praktikcenters arbejde, AMU-kurser for praktikvejlederne på SoSu, Praktikum for malerne og udfordringerne ved EUX.
Til slut vil der blive lagt op til debat mellem CeFU, EVA og den norske model for at afslutte dagens tema.

OBS! Tilmeldingsfrist 16. september 2015 til jukc@phmetropol.dk.