Genveje


Kvalitet 22.09.10

På dette netværksmøde rejses spørgsmålet om kvalitet i erhvervsuddannelserne og sikringen heraf, udfra forskellige perspektiver.

Hvad er kvalitet? Hvordan defineres kvalitet i de politiske strategier for erhvervsuddannelserne og hvordan søges kvaliteten i praksis sikret i erhvervsuddannelsessystemet?

Spørgsmålet, om kvalitet i erhvervsuddannelserne rejses, ved at anlægge et historisk, et aktuelt politisk, et forskningsmæssigt og et praktikerperspektiv på kvalitet og sikringen heraf. Med resultater fra nyligt gennemført phd-projekt om erhvervsskolers evalueringspraksis og beretninger fra skoler vedrørende deres praksis i kvalitetssikringsarbejdet lægges der således op til diskussion af, hvordan kvalitet i uddannelser kan sikres og med hvilke effekter for skoler, lærere og elever.