Genveje


Køn og etnicitet 15.04.09

Dette netværksmøde er inspireret af aktuel erhvervspædagogisk forskning, der på forskellig vis diskuterer køn og etnicitet i erhvervsvejledningen og i erhvervsuddannelsernes praksis

Danmarks uddannelses- og professionslandskab er udpræget kønsopdelt. Selv om der er eksempler på holdningsskift blandt de unge, og på uddannelser, der bliver bredere i deres appel til begge køn, så er de unges valg fortsat traditionelt og kun få udnytter mulighederne for at vælge mindre konformt. Det er der flere, ofte velkendte forklaringer på, som fx arbejdsmarkedskrav, løn, arbejdspladskultur, familiemønstre og manglende kendskab til praksis.

Mindre diskuterede er fx sammenhænge som valgprocessen, skolemiljø, køn og etnicitet. Refleksioner over kønsaspektet og etnicitetsbegrebet kan nuancere vores opfattelser og stimulere til ændret adfærd. Både for vejledningen og i den pædagogiske praksis gælder det om at se bag om sin egen forforståelse - og vove sig ud i det åbne landskab.