Genveje


Internationalt 19.09.12

Dette netværksmøde's omdrejningspunkt er hvorledes internationale forhold har påvirket de danske erhvervsuddannelser.

Vi sætter fokus på et næsten fraværende element i diskussionen om de danske erhvervsuddannelser, nemlig den betydning internationale forhold - og ikke mindst EU-politikker - har for den måde erhvervsuddannelserne planlægges, organiseres og i praksis gennemføres på.

Med udgangspunkt i plenumoplæg og workshopper vil vi på mødet komme rundt om en række centrale problemstillinger som:

  • Hvordan slår EU-politikker ind i den danske lovgivning?
  • Hvordan oplever lærerne på skolerne den europæiske indflydelse på uddannelserne?
  • Hvad bibringer elevers praktikophold i udlandet uddannelserne - og er der grund til at styrke brugen heraf?
  • Hvad er skolens og den enkelte lærers udbytte af international lærerudveksling, og hvordan bliver den anvendt i praksis?