Genveje


Hvordan styrker IT EUD?

4. oktober 2016 kl. 9.30-15.30
Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 86, 2200 København N

På netværksmødet sætter vi fokus på, hvordan it kan styrke EUD. Med henvisning til de fire sigtelinjer i Styrelsen for It og Læring's strategi for den digitale erhvervsuddannelse, tager vi temperaturen på, hvordan det går med digitalisering i et erhvervspædagogisk og didaktisk perspektiv. 

Du kommer blandt andre til at møde:
  • Marianne Riis (NCE, Metropol), der vil give en forskningsstatus på området og præsentere foreløbige resultater fra forskningsprojektet “IKT og transfer i EUD”.
  • Lasse Jensen (CELF), der vil fortælle om erfaringer med at bruge Flipped Learning til undervisningsdifferentiering, evaluering og feedback i bl.a. erhvervsøkonomi.
  • Jesper Michael Hansen (Kold College), der vil fortælle om erfaringer med at bruge videooptagelser og live-streaming til undervisningsdifferentiering, praksisnærhed og transfer i og imellem køkken- og teori-undervisningen.

På mødet vil vi efter de indledende oplæg om dagens tema give plads til struktureret udveksling og dialog. Vi vil afprøve en særlig dialog- og videndelingsmetode, som i høj grad er drevet af deltagernes interesser og ønsker til læring inden for dagens tema. Det vil være mødedeltagerne, som bestemmer hvilke emner, der skal tales om, ligesom deltagerne frit kan vælge hvilke dialoger, de ønsker at deltage i.  Metoden fordrer høj grad af deltagelse, men er ellers ganske let at indgå i.

Trine Juul Røttig vil facilitere processen og vise hvordan, man arbejder med denne dialogmetode, som også vil kunne bruges både sammen med elever, på lærermøder og udviklingsdage.

OBS! Tilmeldingsfrist senest 27. september 2016 til Julie Kastoft-Christensen på jukc@phmetropol.dk