Genveje


Forskning i dialog 29.09.11

Dette netværksmøde omhandler studerendes uddannelsesliv og problematikken om frafald på erhvervsuddannelserne.

Der er efterhånden ganske mange ph.d.-stipendier inden for erhvervsuddannelsesforskningen, og netværket har valgt at invitere nogle af stipendiaterne til at fortælle om deres igangværende forskning. Men på den klare præmis, at det skal være i dialog med praktikerne. 

Dagen vil være præget af bidrag fra forskere, som i forbindelse med det flerårige projekt om "Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem" har bidraget til den netop udgivne antologi "Frafald i erhvervsuddannelserne" (Roskilde Universitetsforlag). I antologien formidler en række forskere ny viden om årsager til frafaldet i erhvervsuddannelserne og giver vurderinger af en række tiltag, som skolerne har iværksat for at begrænse frafaldet.

Arnt Louw Vestergaard, CeFU, vil holde oplæg om sit ph.d.-projekt, som tager udgangspunkt i selve EUD's grundydelse, nemlig det pædagogiske møde mellem elever og lærer om et fagligt indhold. Projektet skal tilvejebringe viden om, hvad der sker i klasseværelset og på værkstederne, på en erhvervsuddannelse og i elevernes øvrige uddannelsesliv på skolen.