Genveje


EUD før og nu 9.10.13

På dette møde har vi valgt et historisk tilbageblik og prøver at pejle os frem til, hvad vi kan lære af erfaringerne fra de seneste reformer.

Vi ønsker at bidrage til, at vi bedre kan forstå - og måske også kvalificere debatten om - den kommende EUD-reform.

Oplæg og diskussioner vil omhandle image-/ligeværdsproblematikken og de mange reformer, og vil desuden forsøge at finde svar på en række spørgsmål: 
  • Hvad kan et historisk tilbageblik bidrage med?
  • Hvad kan vi lære af de erfaringer, vi har høstet indtil nu?
  • Hvad er vigtigt at bevare/hvad kan med fordel forsvinde?
  • Hvilke ønsker har vi til en ny reform og hvorfor?