Genveje


Entreprenørskab og innovation

4. april 2017 kl. 9.30-15.30
Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 86, 2200 København N

På årets første netværksmøde i Forsker-praktikernetværket har vi valgt at fokusere på innovation og entreprenørskab. Erhvervslivet og brancherne udvikler sig markant i disse år og det stiller nye krav til måden vi tænker erhvervsuddannelser på. Det gælder både det faglige indhold, lærerens kompetencer og det gælder måden vi organiserer undervisningen og uddannelserne på.

Iværksætteri og innovation er en del af regeringens innovationsstrategi ”Danmark - Løsningernes Land” (2012), hvor det beskrives, at målet er, at innovation og iværksætteri skal være et grundelement i uddannelserne. Innovation er en del af den erhvervsskolereform 2015 og tallet af elever der deltager i entreprenørskabsundervisning har generelt igennem de seneste år været støt stigende. FFE-YE’s kortlægning af entreprenørskabsundervisning fra 2013/2014 viser, at der på erhvervsuddannelserne er sket en stigning i andelen af elever, der følger entreprenørskabsundervisning fra 10,6 pct. i 2009/2010 til 18,9 pct. i 2013/2014. Selvom det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, er der stadig et stykke vej.

Den nyeste effektmåling af entreprenørskabsundervisningen i grundskolen fra Fonden for entreprenørskab (FFE) og Young Entreprise (YE) viser, at elever, der modtager undervisning i entreprenørskab, er væsentlig gladere, har højere uddannelsesambitioner og ser mere lyst på fremtiden. Herudover har de også større forståelse af deres egen rolle og værdi for samfundet samt en bedre økonomisk forståelse.

Mange undervisere og ledere er allerede i gang med at afprøve forskellige forløb med innovation og entreprenørskab, både fordi det er nye og eksperimenterende undervisningsformer, men også igennem en dialog med lokale virksomheder, som efterspørger elever med disse kompetencer. På netværksdagen skal vi derfor dele viden om:

  • Forskningsmæssige resultater på områderne; Innovation og entreprenørskab
  • Praksisforløb på skoler
  • Perspektiverne for fremtidens uddannelser indenfor Innovation og entreprenørskab
  • Kompetenceudvikling af underviserne på erhvervsuddannelserne