Genveje


Brug af it 20.04.14

På dette netværksmøde kastes et kritisk blik på brug af it i undervisningen. Hvad der virker, hvorfor og hvordan.


Holdningerne til brug af it i undervisningen er mange og spænder vidt. Gennem oplæg præsenteres forskellige bud på god brug, hvor en samstemmende kommentar fra oplægsholdere vil være, at inddragelse af it i undervisningen kræver en redidaktisering af praksis. It ses med andre ord ikke som et nyt pædagogisk fix, men snarere som en mulighed for at gentænke det didaktiske rum og den didaktiske praksis. Målet med mødet er således, at vi alle bliver lidt klogere på brugen og betydningen af at anvende it som middel i undervisnings- og læringsprocesser.