Genveje


Workshops

Workshop 1
Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

- Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning (DPU)

Handler om eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Projektet udføres af Center for Ungdomsforskning for Danske Erhvervsskoler og stræber bl.a. efter at supplere anden forskning på området med en tilgang, der ikke først og fremmest handler om frafald og de frafaldstruede elever, men som undersøger, hvad et godt skoleliv er for forskellige EUD-elever.

Workshop 2
Analyse- og prognoseprojektet Bedre samspil mellem skolepraktik og ordinær virksomhedspraktik i erhvervsuddannelserne
- Christian Helms (RUC)

Skolepraktik har siden 1990 været et element i EUD, men er hidtil anset som en nødløsning, der kompenserer for manglen på ordinære praktikpladser. Både konjunkturelle og strukturelle forhold gør, at der fremover vil være behov for skolepraktik i en eller anden form. Hvordan kan skolepraktik indtænkes bedre i uddannelserne ud fra disse vilkår? Der lægges op til diskussion af hvordan skolepraktik kan indgå i erhvervsuddannelserne som et aktiv med særlige styrker. Deltagerne opfordres til at bidrage med erfaringer og forslag til nytænkning af skolepraktikken.

Workshop 3a
Forskningsprojektet Frafald og fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse
- Peter Koudahl (DPU)

I denne workshop er der mulighed for at gå mere i dybden på baggrund af plenumoplægget. Her er det centrale deltagernes input: Hvor er de vigtigste knaster og hvem har de bedste ideer?

Workshop 3b
Forskningsprojektet Frafald og fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse
- Britt Larsen og Torben Pilegaard Jensen (AKF9)

I denne workshop er der mulighed for at gå mere i dybden på baggrund af plenumoplægget. Her er det centrale deltagernes input: Hvor er de vigtigste knaster og hvem har de bedste ideer?