Genveje


Workshops

Herunder er information om de 8 forskellige workshops på konferencen 23. november 2015.

Workshop 1: Intet talent uden træning
Adjunkt Geert Allermand, NCE, Metropol

"10.000-timers-reglen" er et velkendt begreb i relation til top-performerne inden for sport, musik og andre spektakulære scener. De 10.000 timer er det typiske omfang af træning, disse top-performere har brugt for at nå deres exceptionelle niveau. En myte beskriver talenterne, som nogle der altid har haft let ved udøvelsen af deres talent. Talent beskrives som en vuggegave, som noget medfødt. Talentmyter kan sløre det faktum, at top-performance primært er et spørgsmål om en særlig fokuseret træning. Hvad kan vi lære af top-performernes træning? Har forskningen nogle bud på talent-koden? Hvad vil det kræve at tage talenternes træningstilgang alvorligt, når det gælder i erhvervsuddannelserne? Tør vi, vil vi og gider vi?

På workshoppen vil vi arbejde med at få træningsaspektet indarbejdet i nogle konkrete kompetenceudviklingssammenhænge. Hvordan vil et konkret træningsprogram se ud i forhold til et EUD-forløb? Vi vil også gå et skridt videre i forhold til at tænke strategier i forhold til at arbejde med vilje, vedholdenhed og motivation.


Workshop 2: Ledelse af talent High Performance 
Konsulent Christian Engell, Vindermentalitet.dk, og kokkefaglærer og konkurrenceansvarlig Rune Kromann, Erhvervsskolen Nordsjælland

Formålet med workshoppen er at italesætte, hvilke almene og specifikke kompetencer det kræver for at kunne lede og udvikle talenter i erhvervsskoleregi. Workshoppen stiller det grundlæggende handlingsspørgsmål: Hvordan leder man talent? Spørgsmålet besvares via to indgangsvinkler. Dels Christian Engells arbejde og erfaringer med at udvikle en uddannelse i ledelse af talent, samt Rune Kromanns erfaringer fra et konkret talentudviklingsprojekt på Erhvervsskolen Nordsjælland.

Med udgangspunkt i en afklaring af kernebegreberne ledelse, talent og kompetence, tager vi workshop-ordet bogstaveligt og sætter deltagerne på arbejde gennem analyse og stillingtagen til følgende spørgsmål:
  • Hvilke talentudviklingsmuligheder har jeg som underviser, og hvad kræver det af kompetencer at kunne gøre talentarbejdet excellent? 
  • Hvordan organiserer jeg dyrkelsen af talent, og hvilke konsekvenser har det for læringsmiljøet generelt?

Workshop 3: Talentspor - fag-faglighed i højsædet
Uddannelsesleder Per Sørensen og underviser Viggo Christensen, Herningsholm Erhvervsskole, uddannelseschef John Hansen og underviser Henrik Bach, Mercantec og lektor Kjeld Sten Iversen, NCE, Metropol

Én undervisningsdag. Så lang tid tog det at komme igennem en uges pensum, da det første talentspor for industriteknikere startede i 2011. Herningsholm Erhvervsskole og Mercantec har arbejdet med at udvikle og drive talentspor for henholdsvis industriteknikere og personvognsmekanikere i Centres of Excellence-projektet. Med den nye reform er talentspor blevet udbredt til en lang række andre uddannelser.

På workshoppen deler de to skoler deres erfaringer om, hvilke krav det stiller til lærerkompetencer, når de dygtigste skal udfordres på hele hovedforløbet, og hvordan de har inddraget ny undervisningsteknologi i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) supplerer med et forskningsperspektiv på de pædagogisk-didaktiske erfaringer, på baggrund af et forskningsprojekt i relation til Centres of Excellence.


Workshop 4: Talentudvikling i murerfaget med World Skills 

Uddannelseskonsulent Erik Fog, faglærer og coach Finn Pedersen og verdensmester fra World Skills 2011 Nikolaj Asmussen

Murerfaget har gennem deltagelse, evaluering og målrettet arbejde udviklet et bæredygtigt koncept og har derfor indtil nu opnået fire medaljer ved World Skills. Bronze i Japan 2007, guld i London 2011, sølv i Leipzig 2013 og senest endnu en sølvmedalje i Sao Paulo 2015.

Vi vil gennemgå konceptet fra alle kanter:
  •  Hvordan sponsorarbejdet planlægges og gennemføres.
  •  Hvordan talenterne spottes og findes - gennem lokale, regionale, DM og udtagelseskonkurrencer.
  •  Hvordan faget gennem målrettet træning både fagligt og mentalt, og ikke mindst ved internationalt samarbejde, gør deltageren klar til at møde den udfordring, World Skills er.
Der lægges op til en god dialog og debat.


Workshop 5: Hvordan spotter man talent på EUD?

Teamleder og faglærer Jette Adamsen, CPH WEST og faglærer Andreas Borne, Campus Bornholm

Kravet om talentveje stiller både ledere og lærere over for udfordringen: Hvordan finder man de elever, der skal deltage i talentforløbene? Skal de selv melde sig? Skal lærerne spotte dem og i så fald efter hvilke kriterier?

Tømrerfaglærer Andreas Borne vil præsentere metoder og overvejelser, han har brugt på Campus Bornholm i forbindelse med at finde relevante talent-elever. Metoden har udgangspunkt i de seks kriterier opstillet i det landsdækkende projekt, Talentvejen.nu.
Frisørfaglærer Jette Adamsen på CPH WEST har styrket samarbejdet med virksomhederne tidligt i elevernes uddannelse. Hun har erfaret, at det kan gøres gennem talenthold, som branchen ser en status i at få deres elev på. Derigennem kan virksomhederne få indflydelse på deres elevers talent-udvikling.

Begge faglærere vil i deres oplæg fortælle om, hvordan de arbejder med talent, og hvilke overvejelser der ligger bag. Udfordringen for begge faglærere har været, hvordan man finder et talent ved en ordentlig og effektiv metode. Begge har udviklet tjeklister, som vil blive præsenteret på workshoppen, og som deltagerne kan afprøve.Workshop 6: Eliteklassen på Niels Brock
Rektor Flemming Hansen, Niels Brock

På ”Business-elite” studieretningen på Niels Brock bliver eleverne så dygtige som de kan - men har de talent?
Jf. Undervisningsministeriets arbejdsgruppe til talentudvikling i uddannelsessystemets 2011 er følgende definitionen af talent:

  •  Har de særlige forudsætninger?
  •  Har de lyst og vilje til at yde en særlig indsats?
  •  Har de muligheden for at blive nogle af de bedste, hvis potentialet stimuleres?

Flemming Hansen vil fortælle den korte udgave af historien om eliten på Niels Brock. Hvilke overvejelser der løbende har været om indstillingen til elite og talent, og den indflydelse det har haft på uddannelsens selvforståelse. Du kan også møde nogle af de elever, som går på linjen og høre dem fortælle, hvorfor de valgte at være i eliteklassen.


Workshop 7: Fra uddannelseseksperiment til talentpraksis i undervisningen 
Lektor Dorrit Sørensen, NCE, Metropol

Arbejdet med talent i vores uddannelser åbner muligheder for en ny praksis. ”Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium” har samlet de vigtigste pointer fra 20 uddannelseseksperimenter, hvor undervisere har arbejdet i et pædagogisk og didaktisk udviklingslaboratorium med at udvikle ny talentpraksis med udgangspunkt i en bred talentforståelse og i elevernes motivation.

På workshoppen vil du få præsenteret udvalgte resultater fra talentprogrammet, herunder talentkompetencer illustreret i modellen Talent-trekløver, flere undervisningskoncepter f.eks. ”Bring talenterne frem”, og vi skal vende perspektiver fra artiklen ”Talent og motivation – talentudvikling i undervisningen”, som samler erfaringerne fra talentarbejdet.


Workshop 8: Det tværfaglige talent – mange kompetencer i spil
Docent Peter Koudahl, NCE, Metropol, kvalitets- og udviklingskonsulent Jette Nossell og projektkonsulent Charlotte Lundius, TEC, underviser Dorte Konrad, KTS og underviser Henrik Graversen, Mercantec

Hvordan bringer den talentfulde lærling sin høje faglighed i spil sammen med andres faglighed? Hvordan styrker man i denne sammenhæng lærlingenes innovative tankesæt og -kompetencer?

På Innovation Camp udfordres det gængse faglige talent-begreb. Her skal lærlingene arbejde med deres faglighed i nye og ofte pressede sammenhænge i et undervisningsmiljø, hvor de faglige kompetencer sættes i spil sammen med innovationskompetencerne. Samtidig stræber det tætte samarbejde med virksomhederne efter at matche den faglige kompleksitet og krav til at kunne præstere, som lærlingene møder på arbejdsmarkedet.

Men ikke kun lærlingene udfordres, også lærerne skal indtage nye roller og sætte nye kompetencer i spil for at styre processerne og understøtte lærlingenes læringsprocesser.
Innovation Camp er et Centres of Excellence-forløb, som tiltrækker elever fra en lang række tekniske erhvervsuddannelser i hele landet.

Klik her for tilmelding senest den 5. november 2015