Genveje


Talent for faget

Vi stillede på denne konference spørgsmålet: Hvordan udfordrer vi de dygtigste i erhvervsuddannelserne?

Mandag den 23. november 2015 kl. 9.30-16.00 blev årets netværkskonference afholdt i samarbejde med Industriens Fond og Centres of Excellence.

Talent er kommet på dagsordenen i erhvervsuddannelserne. Med reformen af erhvervsuddannelserne skal erhvervsskolerne udbyde talentspor og fag på højere niveauer, samt tilbyde intensiv træning i faglige kompetencer og forberede eleverne på deltagelse ved konkurrencer.

Forsker-praktikernetværket og Centres of Excellence arrangererede i fællesskab denne konference, hvor man kunne møde talentforskere, undervisere og en enkelt verdensmester i murerfaget ved World Skills og dermed få indblik i nogle af de mange talentaktiviteter, der allerede finder sted på erhvervsuddannelserne.

Men hvad kræver det at arbejde med talenter? Hvilke faciliteter, miljøer og kompetencer skal der til for at motivere, udvikle og fastholde talenter i erhvervsuddannelserne? Hvordan spotter man talenter, der ikke nødvendigvis har de højeste karakterer, men viser sig at have særligt flair for teknologi, træ, lys, særlige vinkler, omsorg etc.? Hvordan sikrer man de rette leder- og lærerkompetencer i talentarbejdet?

Heldigvis har der altid været mange talenter på erhvervsuddannelserne. Der er derfor allerede mange gode eksempler, projekter og forløb, som blev præsenteret på denne konference.

Et af projekterne er Centres of Excellence, som blev sat i gang i 2010 af Dansk Industri og Industriens Fond. Formålet var at udvikle særlige tilbud til talentfulde elever inden for fremstilling og cleantech. Fire erhvervsskoler vil på konferencen fortælle om arbejdet og erfaringerne fra Centres of Excellence.