Genveje


Workshops

Workshop 1
Et kritisk perspektiv på 95 %-målsætningen

- Lektor Peter Koudahl (DPU, Århus Universitet) og Søren Hoppe (formand for HL)

I denne workshop vil Koudahl og Søren Hoppe diskutere konsekvenserne af 95 %-målsætningen og lægge op til en kritisk diskussion af kravene til uddannelserne: Hvad skal erhvervsuddannelserne kunne?

De danske erhvervsuddannelser skal bidrage til, at den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Uddannelserne spiller en helt central rolle i denne målsætning, da det fra politisk hold antages, at uddannelserne appellerer til "praktisk orienterede unge", der er skoletrætte. Siden 2000 har uddannelserne fået flere og flere socialpolitiske opgaver. Samtidig spiller erhvervsuddannelserne også en central rolle i en økonomisk vækststrategi, hvor høj faglighed, innovation og entrepreneurship er væsentlige faktorer for, at Danmark kan konkurrere i den globale økonomi. Det politiske system stiller (for?) mange krav til uddannelserne, hvilket ifølge lektor Peter Koudahl har kastet systemet ud i en krise.

 
Workshop 2
Inspirationer fra Schweiz?

- Lektor Christian Helms Jørgensen (RUC), Bruno Clematide (Kubix) og Philipp Gonon 

I forlængelse af sit plenumoplæg vil Philipp Gonon besvare spørgsmål og diskutere styrker og svagheder ved alpelandets stærke erhvervsuddannelser, der fortsat uddanner to tredjedele af en ungdomsårgang og har en høj status. Workshoppen indledes med to korte oplæg af henholdsvis Bruno Clematide og Christian Helms Jørgensen om henholdsvis Schweiz´ udgave af EUX, nemlig 'Berufsmatura' og de såkaldte oplæringsforbund og de skolebaserede erhvervsuddannelser.

Workshop 3

Tag ansvar for pokker!Om udfordringen i både at være socialt ansvarlig virksomhed og samtidig sikre høj faglighed, godt omdømme og bundlinje+
- Murermester Mansur Sheik Ibrahim (Murerfirmaet CM-FYN) og daglig leder Balder Johansen (Logik & Co.)

Vi skal høre om de to virksomheders forskellige erfaringer som lærepladser - og har bedt om deres bud på fremtidens udfordringer set med virksomhedsøjne:

- Hvordan kan man øge kvaliteten i praktikoplæringen og få bedre samspil mellem skole og praktik?
- Hvordan er den ideelle erhvervsuddannelse bygget op?
- Hvilke visioner har jeres virksomhed for kvalificering af fremtidens faglærte m.m.?

Mansur Sheik Ibrahim kom til Danmark som flygtning i 1992, blev udlært murersvend i 1999, arbejdede i samme virksomhed indtil 2005, hvor han etablerede sig som murermester sammen med en kollega. Han er rollemodel i "Brug for alle unge", sidder i bestyrelsen i Dansk Byggeri, Fyn og er politisk aktiv. Hjertesagen her er børn og unge med særligt fokus på tidlig forebyggelse af ungdomskriminalitet gennem uddannelsestilbud, fritidsaktiviteter og forældreoplysning/-indsats.
Mansur har selv oplevet hvor svært det er at få en læreplads, og hvor hårdt mødet med arbejdspladskulturen kan være for en ung og uerfaren lærling. Erfaringerne bruger han i firmaet, hvor de to mestre trods krisetider tænker fremadrettet og uddanner unge.

Balder Johansen er daglig leder i Logik & Co. En fondsejet og kollektivt drevet entreprenørvirksomhed, med fokus på godt håndværk, bæredygtighed og social ansvarlighed. Balder startede karrieren på Christiania. Han har gennem 25 år fastholdt et engageret samfundssyn og er en synlig debattør, der gerne taler om miljø, byggeri, solidaritet og fælles ansvar. Virksomheden er efter 10 år i fortsat vækst og har i dag godt 80 ansatte, heraf 18 lærlinge. Man tager således uddannelsesansvaret på sig, så de unge kommer i gang og branchen fortsat har dygtige fagfolk at trække på.

Workshop 4

Uddannelse af den moderne håndværker - tradition vs. fornyelse i erhvervsuddannelserne
- Marianne Søgaard Sørensen (DPU, Århus Universitet) og tømrerfaglærer Anders Østerby (Københavns Tekniske Skole)

I denne workshop vil vi have fokus på, hvordan vi kan sikre os, at vores erhvervsuddannelser er tidssvarende, samtidig med at elever og lærlinge får udviklet en stærk faglighed og en selvbevidst fagidentitet. Deltagerne får god mulighed for at diskutere, hvordan erhvervsuddannelserne kan skabe en sammenhæng i skismaet mellem fagtraditionerne og fagenes forsatte udvikling, uden at give køb på den stærke faglighed og udviklingen af fagidentiteten hos den moderne håndværker.

Digitalisering og teknologisk udvikling inden for håndværksfagene gør det nødvendigt, at erhvervsuddannelserne er under fortsat udvikling. Et eksempel er tømrere og VVS'ere, der skal håndtere computeranimerede modeller og kommunikere med kollegaer og fagfolk via smartphones, men også udføre kvalitetssikre løsninger på mere og mere komplekse opgaver.  Hvordan kan vi sikre, at de unge får de kompetencer, der er nødvendige, i fag som er under fortsat udvikling, uden at tabe de gode fagtraditioner og dannelsen af de unges fagidentitet?

Ph.D. Marianne Søgaard Sørensen fra DPU har i sin afhandling "Planing og Planning?" fulgt snedkeruddannelsen og analyseret, hvordan fagtraditioner og håndelag anvendes til at skabe faglig prestige og udvikle en faglig identitet som snedker.  Hun vil i workshoppen give sit bud på, hvordan fagtraditioner og fornyelse er i spil, når unge uddannes ind i en ny faglighed.

Efterfølgende vil erhvervsskolelærer Anders Østerby Andersen give eksempler på problematikker og muligheder i arbejdet med de unges identitetsudvikling og deres faglighed, fra hans hverdag på Bygge- og Anlægsfagene på Københavns Tekniske Skole.