Genveje


Workshops

I workshopperne vil der blive god plads til at drøfte de mange erfaringer relateret til teori og praksis, til at overveje, om der findes nye måder at gøre tingene på og til give bud på, hvordan det i givet fald skal lade sig praktisere.

Denne konference foregik over to dage, begge dage med tematiserede workshops.

Temaer for workshops d. 18.04.12

 1. Individualisme og junglelove
 2. Er fagligheden i vinkel, når kompetencemålene er nået?
 3. Erhvervsskolelæreres håndtering af uddannelsesmæssige dilemmaer
 4. Køn og kønnede praktikker i praktik på SOSU-uddannelserne
 5. Motivation og 'ansvar for egen læring'
 6. Lærere og elever i krydspres - EUD mellem uddannelse og fastholdelse

  Temaer fro workshops d. 19.04.1

 7. Niveaudelte grundforløb - løsning på eller årsag til frafald?
 8. Denne workshop blev ikke afholdt
 9. Evaluering af praktisk erkendelse i erhvervsfaglig uddannelse
 10. Hvordan håndterer lærere på erhvervsskolerne kravene om, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse?
 11. Drenge i gråzonen
 12. Fastholdelsesinitiativer og interventioner - virker de?