Genveje


Bedre overgange 03.12.13

På denne netværkskonference er temaet "overgange" og de problemstillinger og muligheder, der knytter sig hertil.

Hvordan kan erhvervsuddannelserne gøres mere attraktive, og hvordan kan overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse i praksis foretages på nye måder, med nye samarbejdsflader og nye strukturer? Dette belyses i det indledende oplæg og diskuteres i seks workshops med praktikere fra vejledningsområdet og fra skoler, som på forskellig vis bidrager til bedre overgange for de unge ved at samarbejde på nye måder med virksomheder, folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler etc.

Overgange handler også om, at de unge skal definere deres roller på et arbejdsmarked og i samfundet. Hvilken rolle spiller køn for de unges uddannelsesvalg? Det synes ikke at være så centralt i debatten for tiden. Vi stiller derfor spørgsmålet om, hvorfor de fleste erhvervsuddannelser på forhånd har afskåret sig fra den ene halvdel af en ungdomsårgang? Nemlig den halvdel, der har det 'forkerte' køn, f.eks. piger i tømrerfaget og drenge i frisørfaget eller i social- og sundhedsuddannelserne?  

I Norge forsøger man for alvor at gøre noget ved det. To forskere har netop afsluttet et 5-årigt projekt om piger i auto- og elfaget, og vi skal høre om de perspektivrige resultater og erfaringer med den meget omfattende indsats, der er gjort for at ændre strukturer og kultur. Vi afslutter konferencen ved at lægge op til debat om, hvad vi kan lære af de norske erfaringer og hvad vi i en dansk kontekst kan gøre for at nedbryde de kønsmæssige barrierer, når det gælder unges valg af uddannelse.