Genveje


Ph.d. forsvar v/Marit Lensjø

Mandag den 13. marts 2017 kl 13.00

Marit Lensjø forsvarer sin Ph.D.-afhandling: Læring og opplæring i rørleggerfaget - en etnografisk studie av fag- og yrkesopplæring i opplæringskontor og på byggeplass. Læs mere

Tid: Mandag den 13. marts 2017 kl 13.00

Sted: Roskilde Universitet, Teorirum bygning 04/06

Arrangør: Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet


Phd forsvar Marit Lensjoe